Niestety droga dla rowerów wzdłuż Trasy Świętokrzyskiej jest kręta, jakby ktoś rysował ją po kilku głębszych. Szczególnie rażą zawijasy, przeplatanki i wąskie gardła przy moście Świętokrzyskim, na tle dostępnych dookoła hektarów wolnej przestrzeni w pasie drogowym.