Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-145

2009.01.23: Zielono na torach

Zielone torowiska stają się powoli standardem w Europie. We Francji zielone torowiska zostały ustalone jako standard dla wszystkich nowych tras tramwajowych w tym kraju (nie licząc miejsc gdzie tory służą jako wspólna strefa z ruchem... »

2009.01.16: Jak zabezpieczyć Las Bielański przed samowolą kierowców?

Ruch samochodów na ul.Dewajtis - przecinającej na pół Las Bielański - nasila się od 10 lat i nie widać jak dotąd żadnych działań zmierzających do powstrzymania degradacji rezerwatu . Poniżej prezentujemy jedną z możliwości zatamowania... »

2008.12.26: Wilno na rowerze

W serii ,,ze świata'' wielokrotnie pokazywaliśmy przykłady infrastruktury rowerowej z zachodniej Europy. . Tym razem małe co nieco zza wschodniej granicy. Godna zazdrości i naśladownictwa jest droga rowerowa nad Wilią, wyprowadzająca... »

2008.10.26: Piesi i rowerzyści w Jekaterynburgu

Często są tu przedstawiane przykłady z innych miast. Zazwyczaj takie, których Warszawa może tylko pozazdrościć. Rośnie w nas uczucie, generalnie rzecz biorąc zresztą słuszne, że jest u nas źle. To, co zobaczyłem w Jakaterynburgu... »

2008.08.10: Środki organizacji ruchu rowerowego

Infrastruktura rowerowa kojarzy się z reguły z dwukierunkowymi drogami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Jednocześnie często spotyka się wrzucanie do jednego worka pt. ścieżki rowerowe zarówno wydzielonych dróg rowerowych, jak i... »

2008.07.30: Chur - czyli jak oddać rondo ludziom

Przekształcenie miasta w przestrzeń przyjazną pieszym może polegać głównie na... likwidacji przejść dla pieszych. Oczywiście pod warunkiem, że od momentu likwidacji piesi będą mogli chodzić już zupełnie wszędzie. Przy rondzie w samym... »

2008.05.13: Pierwsza konferencja LINK

W dniach 17-18 czerwca 2008 w Kolonii (Niemcy) odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja LINK na temat intermodalności w długodystansowym transporcie pasażerskim. Głównym problemem konferencji będzie: Kim jest pasażer intermodalny i... »

2008.03.14: Parkuj i Jedź na świecie

Idea parkingów Park&Ride (P&R) jest prosta. Mają one zachęcić tych, którzy normalnie wjechaliby do miasta samochodem, do zaniechania potęgowania negatywnych skutków nadmiernego ruchu samochodowego poprzez przesiadkę na komunikację... »

2008.03.07: Sofia też przelicytowała Warszawę

Stolica Bułgarii Sofia w 2008 r. przeznaczy 5,5 miliona lewów (ok. 10 mln złotych) na budowę i remonty dróg dla rowerów. W planach jest m.in. budowa drogi rowerowej wzdłuż Bulwaru Cara Borysa III - głównej arterii łączącej centrum z... »

2008.01.12: Po Europie z przesiadką

Słowo intermodalność zrobiło w Europie zawrotną karierę, głównie za sprawą transportu towarowego, a szczególnie takich inicjatyw, jak TIR-y na tory, czy program Marco Polo. Intermodalność oznacza w przypadku tych projektów umożliwienie... »

2007.12.18: Europejska ankieta na temat internalizacji kosztów transportu

Komisja Europejska przygotowuje się do opracowania propozycji regulacji prawnych mających na celu internalizację kosztów zewnętrznych transportu drogowego na poziomie Unii Europejskiej. Obecnie opracowany został wstępny dokument oraz... »

2007.12.07: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście

Zielona Księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście jest roboczym dokumentem Komisji Wspólnot Europejskich, próbującym całościowo zdefiniować problemy transportu w miastach i wskazać ich konkretne rozwiązania. Potrzeba... »

2007.12.03: Ograniczenie wzrostu transportu jako warunek skutecznej ochrony klimatu

Głos Koalicji Lanckorońskiej o politykę niskoemisyjnego transportu w nawiązaniu do kolejnej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP) i Konferencji Członków Protokółu z Kioto, odbywającej się na Bali, w dniach 3-14 grudnia 2007 r.:... »

2007.11.06: Jak nie nabijać ekologii w butelkę

Butelki zwrotne to jeden z najlepszych sposobów zmniejszania ilości odpadów. Polacy lubią żyć w bałaganie, o czym świadczy to, że pozwolili odejść butelkom zwrotnym w zapomnienie. Ale w krajach niemieckojęzycznych mądre ustawodawstwo... »

2007.08.11: Gdzie Skandynaw stawia rower?

Zmotywowany ostatnimi doniesieniami o planach ustawienia, hmm... dziwnych stojaków na Krakowskim Przedmieściu, postanowiłem podzielić się swoimi świeżymi jeszcze obserwacjami z wakacji. Kopenhaga jest wprawdzie niesłychanie urowerowiona... »

2007.05.09: Watykan z Zielonymi

Watykan dołączył do rosnącej liczby kościołów i związków wyznaniowych napominających, że wywoływanie zmian klimatycznych oraz zniszczeń środowiska jest sprzeczne z wolą Stwórcy. Podczas kwietniowej konferencji w Watykanie nt. zmian... »

2007.03.17: Najcieplejsza zima w historii pomiarów meteorologicznych

Jak ogłosił amerykański Narodowy Urząd do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA), okres od 1 grudnia 2006 do 28 lutego 2007 był najcieplejszy (w porównaniu do analogicznych okresów w innych latach) w historii pomiarów meteorologicznych, które są... »

2007.02.23: Wielki Post od samochodu?

Przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Karl Lehmann wezwał Niemców, by w okresie Wielkiego Postu w miarę możliwości powstrzymywali się od jazdy samochodem. Nawiązując do postępujących na Ziemi zmian klimatycznych kardynał Lehmann... »

2007.02.03: Raport ONZ na temat czekających nas zmian klimatu

2 lutego br. eksperci Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadzili konferencję prasową na temat zachodzących i czekających nas zmian klimatycznych. Jedną z ważniejszych informacji... »

2007.02.01: Społeczności i ich rozwiązania

(fragment pracy magisterskiej Komunikacyjne problemy wielkich aglomeracji - aspekty administracyjno-prawne) Miasto położone na południu Brazylii, a jednak znacznie różniące się od pozostałych aglomeracji tego kraju. Nie ma... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-145 | Dodaj nowy