Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104

2006.06.07: Skutki budowy przez UKSW garaży w Lesie Bielańskim

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1151 w sprawie ewentualnych skutków budowy przez Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego garaży w Lesie Bielańskim w Warszawie... »

2006.05.25: Juwenalia na UKSW w relacji Straży Miejskiej

Do: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy W dniach 11 - 12.05. Straż Miejska m. st. Warszawy prowadziła działania prewencyjne przy ul. Dewajtis związane z odbywającymi się Juwenaliami na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana... »

2006.05.23: Parking podziemny - czy na pewno legalny?

UKSW przystąpił do budowy dwupoziomowego parkingu podziemnego przy ul. Dewajtis. Roboty postępują... Czy jest to najpilniejsza inwestycja - niech ocenią studenci i odpowiednie ministerstwo. Nasze zastrzeżenia budzi przede wszystkim tak... »

2006.05.15: Księża z Pólkowej Góry protestują

Warszawa, 15.05.2006 r. W Lesie Bielańskim znajdują się: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (18 tys. studentów), Archidiecezjalne Męskie Liceum Ogólnokształcące, Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie, Papieski Wydział... »

2006.04.19: Rada Bielan chce ograniczeń ruchu na ul. Dewajtis

Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy z 19.04.2006 w sprawie organizacji ruchu na ul. Dewajtis. Las Bielański, fragment puszczy wśród gęstej miejskiej zabudowy, wymaga szczególnej ochrony. Dlatego obecna sytuacja, gdy ulicą... »

2006.03.30: Prorektor Cieślak szuka kozła ofiarnego?

Do: prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, prorektor Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego. Szanowny Panie Rektorze! W wywiadzie opublikowanym na łamach miesięcznika Jasno i Wyraźnie (zob. download://bielany/prorektor-063.png ) poruszył Pan... »

2006.03.13: Czyżby przełom w sprawie Lasu Bielańskiego?

Pogarszająca się sytuacja Lasu Bielańskiego niepokoi jego miłośników od wielu lat, co znajdowało wyraz w licznych wystąpieniach do różnych, odpowiedzialnych za taki stan rzeczy organów. O należytą ochronę rezerwatu zabiegały też... »

2006.02.20: Ruch na ul. Dewajtis omawiany na komisji rady Bielan

SRD-0063-1-45/06 Protokół nr 45/05 Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Z dnia 20 lutego 2006 r. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 o... »

2005.12.02: Będzie 197, nie dla UKSW, ale z Czystego

Odpowiadając na Pańskie wystąpienie w sprawie uruchomienia dla studentów Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego linii autobusowej po trasie: pl. Wilsona - Wisłostrada - Wóycickiego - Młociny, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie... »

2005.09.16: Zarząd Dzielnicy przychylny zabiegom UKSW

Do: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska Dotyczy: listu otwartego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie ochrony Lasu Bielańskiego Uprzejmie informuję, że na skutek licznych zabiegów Uniwersytetu im Kardynała Wyszyńskiego... »

2005.09.01: Zarząd Dzielnicy zleca projekt przebudowy ul. Dewajtis

Miesięcznik "Nasze Bielany" donosi: z prac Zarządu Dzielnicy Zarząd Dzielnicy w czerwcu i lipcu 2005 r. odbył jedenaście posiedzeń, podczas których omówił 202 sprawy, w tym podjął 83 uchwały. (...) - zadecydował o zleceniu wykonania... »

2005.08.10: List otwarty i apel w sprawie Lasu Bielańskiego

Grupa mieszkańców Bielan i miłośników Lasu Bielańskiego apeluje o poparcie postulatów jego skuteczniejszej ochrony. 9 sierpnia skierowaliśmy w tej sprawie list otwarty do Prezydenta Warszawy (patrz niżej), poparty przez 309 osób... »

2005.06.10: Konserwator Przyrody zgadza się warunkowo

Warszawa 10 czerwca 2005r. Do: Szanowny Pan ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Rektor UKSW W odpowiedzi na pismo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13.04.2005 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział... »

2005.06.05: Rektor UKSW prosi o autobus na ul. Dewajtis

Znak: R-081-9/04/05 Data: 20.06.05 Do: Lech Kaczyński Prezydent Miasta St. Warszawy Dot.: działań zmierzających do uruchomienia komunikacji autobusowej do obiektów UKSW przy ul. Dewajtis. W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu... »

2005.04.13: Rektor UKSW do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

Do: Anna Ronikier-Dolańska Wojewódzki Konserwator Przyrody Nasz znak R-082-IV-6/05 Data 13.04.2005 r. Pismem z dnia 23.03.2005 r. Zarząd Transportu Miejskiego Obszar Działalności Przewozowej, poinformował Uniwersytet, iż Wojewódzki... »

2005.04.11: UKSW odkłada autobus na później

Do: Grzegorz Dziemieszczyk Kierownik Działu Organizacji Przejazdów Zarząd Transportu Miejskiego Nasz znak DA-24- 2/05 Data 11.04.2005 r. Przesyłam w załączeniu pismo Jego Magnificencji Rektora UKSW do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody... »

2005.02.08: Jak dyskutowano o dojeździe do UKSW zimą 2005 r.

8 lutego 2005 r. na UKSW odbyło się wielostronne spotkanie poświęcone problemom dojazdu do Uczelni. Padło na nim kilka deklaracji, które dziś warto przypomnieć. Publikujemy oficjalny protokół ze spotkania. Wytłuszczenia pochodzą z... »

2004.10.28: Niepokojący autobus do UKSW

Do: Anna Ronikier - Dolańska Wojewódzki Konserwator Przyrody Na pocztę głosową telefonu interwencyjnego Zarządu Okręgu Stołecznego Ligi Ochrony Przyrody w dniu 14 października 2004 r. wpłynęły trzy niepokojące nas sprawy: (...) Oburzona... »

2003.02.05: Tzw. raport o oddziaływaniu na środowisko parkingu dwupoziomowego UKSW

Dr inż. Roman Zielony Biegły w zakresie ochrony przyrody z listy wojewody mazowieckiego Nr uprawnień 0109 Raport o spodziewanym oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze projektowanego parkingu dwupoziomowego na terenie Uniwersytetu... »

2002.11.22: Nie ma zgody na poszerzenie jezdni w rezerwacie przyrody

Warszawa dn. 22 listopada 2002 Stosownie do art. 104 § 1 oraz § 2 KPA (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 9 października 2000, tekst jednolity), art.23a ust.2 pkt 1 oraz art. 36 ust 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104 | Dodaj nowy