Zmiany wprowadzone

$h=Drzew ochrona mocno przesadzona
$k=zdm, zielen, pzp, bielany, sciezki
$a=Marcin Jackowski
$d=2020.03.23
$z=0
$o=
$b=

<b>Plan miejscowy dla alei Zjednoczenia nakazuje m.in. ochronę ukształtowania przestrzeni ulicznej z towarzyszącymi pasami zieleni, w tym ich najistotniejszych i najcenniejszych składników czyli szpalerów drzew. Co robi z tym nakazem Zarząd Dróg Miejskich? Buduje drogę rowerową przez jedną z lip.</b>

Niedawno opisaliśmy szczegółowo, jak przygotowując przebudowę alei Zjednoczenia zignorowano ustalenia MPZP [[al_zjednoczenia_parkingi-203]] i jak fatalne skutki będzie miał ten remont dla bezpieczeństwa i wygody pieszych i rowerzystów [[al_zjednoczenia_rower-203]].

Tym razem pokażemy punktowo wymowny przykład nonszalancji zarówno ZDM, jak i innych jednostek miejskich. Decydenci różnego szczebla od paru lat zapewniają nas, jak bardzo troszczą się o zieleń, jak bardzo chcą ją chronić i wzbogacić miasto o milion drzew. A praktyka? Wygląda następująco.

#Drzewo wchodzi w grę. Planszową

aleja_zjednoczenia_drzewo_0002.jpg
Na placu trwającej budowy można obecnie zobaczyć taki niepokojąco dziwny układ. Droga rowerowa poszerza się, jej krawędź przechodzi w wyłukowania dokładnie na wprost rosnącego drzewa. Zupełnie jakby ta lipa stanęła na przeszkodzie jakimś planom. I najwyraźniej nie zgłosiła w terminie chęci dalszego istnienia.

aleja_zjednoczenia_drzewo_0001.jpg
Nie jest to niestety pomyłka, przypadek czy przejaw niedoboru betonowych obrzeży. Tutaj dla jasności dodaliśmy na zdjęciu kontury dalszego przebiegu drogi rowerowej, którą projektant poprowadził na czołowe zderzenie z drzewem (dokładnie łącznika z przejazdem przez jezdnię).

aleja_zjednoczenia_ceg_tree_opis.jpg
Wtajemniczeni wiedzą o tej kolizji od wielu miesięcy. Zapowiedź poprowadzenia odcinka drogi rowerowej dokładnie przez rosnące drzewo znalazła się w projekcie wraz z wytyczną na temat jego przesadzenia. Tak jakby chronione przez plan miejscowy drzewo było mało istotnym drobiazgiem, jak pierwszy lepszy słupek czy znak drogowy.

<b>Przesadzenie drzewa jest teoretycznie możliwe, ale w warunkach suszy, jaką niewątpliwie mamy przed sobą, obarczone ogromnym ryzykiem. Kto weźmie odpowiedzialność za taką decyzję, gdy przesadzone drzewo uschnie?</b>

Przeciw tym niepokojącym i sprzecznym z MPZP pomysłom nie zaprotestował ani inwestor (Zarząd Dróg Miejskich), ani Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, które analizowało zgłoszenia przebudowy. Czy nikomu w tych instytucjach nie przyszło do głowy, że kosztownego i ryzykownego przesadzania drzewa można uniknąć korygując przebieg trasy rowerowej? Czy nikt nie zauważył, że choć drzewo jest faktycznie młodsze od większości osobników w tym samym ciągu, to jednak podlega ochronie na mocy nakazów planu miejscowego? Czy w imię ochrony motoryzacji chronione elementy przestrzeni można sobie dowolnie przestawiać jak pionki na planszy?

aleja_zjednoczenia_ceg_awf_cmp.png
<b>Podkreślmy raz jeszcze, że przejazd w miejscu drzewa wraz z całym ,,pokręconym'' przebiegiem ddr na tym odcinku alei Zjednoczenia urąga standardom i dobrym praktykom [[al_zjednoczenia_rower-203]]. Zamiast narażać drzewo, a w przyszłości pieszych i rowerzystów, należałoby odstąpić od realizacji tej zwyczajnie szkodliwej koncepcji. Dopóki lipa rośnie na swoim miejscu, można to zrobić.</b>

Może czas by lekceważeniu wymogów ochrony konserwatorskiej przyjrzały się organy do niej powołane - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i Stołeczny Konserwator Zabytków? Zwrócimy się do nich w tej sprawie.


#Można inaczej

Opisane podejście inwestora i projektanta jest nie tylko naganne z już wspomnianych względów. Dziwi też pójściem na łatwiznę, choć nie brakuje przykładów, jak (dosłownie) obejść kolizję drzew z drogą. Może to być rozdzielenie na dwie nitki jednokierunkowe.

al_jp2-16a-pz14492508.jpg
Tak wykonano fragment drogi dla rowerów w al. Jana Pawła II obok ronda ONZ [[al_jp2-16a]] żeby ominąć drzewo.

otrebusy_wyspa_drzewna.jpg
To samo podejście na większą skalę można zobaczyć na ulicy Wiejskiej w Otrębusach pod Warszawą. Przebudowując ją nie tylko zachowano szpaler starych drzew, ale skorzystano z okazji do jednoczesnej poprawy bezpieczeństwa odgięciami toru jazdy i wyniesieniem przejść dla pieszych [[otrebusy_brama-174]].

Gdyby Zarząd Dróg Miejskich konsultował ze społeczeństwem swoje zamierzenia, byłby czas na zgłoszenie tego typu sugestii, zanim popełni się kosztowne, a często nieodwracalne błędy.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.