BD-KR-0726-02-07

Przedstawiam wnioski wynikające dla Warszawy z wizyty pana Tristana Martina, Koordynatora ds. Transportu Rowerowego Departamentu Rozwoju Miejskiego miasta Hagi.

1. Należy zlikwidować ewidentne błędy projektowe, takie jak zakręty na ścieżkach rowerowych, stosowane przed skrzyżowaniami oraz prowadzenie zakrętów po liniach łamanych zamiast po łukach.

2. Wizja lokalna wykazała, że istnieje uzasadnienie dla realizacji międzydzielnicowego wiaduktu rowerowego Velostrada - w Hadze wykonano rozwiązania podobne w celu skomunikowania dzielnic rozdzielonych przeszkodą urbanistyczną.

3. Należy dążyć do oddzielania ruchu pieszego od rowerowego, w tym - w przypadku łączonych, równoległych ciągów pieszo-rowerowych - przez stosowanie zróżnicowania poziomów chodnika i ścieżki rowerowej, przy czym ścieżka rowerowa powinna być względem chodnika o 5 cm niżej, a materiał chodnika i ścieżki - odmienne.

4. Wskazane jest prowadzenie nieprzerwanych ciągów rowerowych na trasach łączących promieniowo centrum Warszawy z dzielnicami zewnętrznymi oraz uzupełnienie brakujących fragmentów połączeń rowerowych.

5. Niezbędne jest powszechne wprowadzenie stojaków rowerowych, umożliwiających bezpieczne zaparkowanie roweru oraz wprowadzenie w centrum Miasta strzeżonych parkingów rowerowych.

6. Wizyta potwierdziła słuszność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 25.04.2007 o stosowaniu nawierzchni asfaltowej do budowy ścieżek rowerowych.

mgr Stanisław J. Plewako, Pełnomocnik Prezydenta

do wiadomości: Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy