11 i 18 czerwca przeprowadziliśmy szkolenia dla kierowców komunikacji miejskiej mające na celu uwrażliwienie ich na potrzeby osób z trudnościami z poruszaniem się: pasażerów z niepełnosprawnościami, starszych oraz rodziców prowadzących wózki z dziećmi. Zajęcia odbyły się w oddziałach „Stalowa” i „Kleszczowa”.

Szkolenia składały się z części teoretycznej i praktycznej.

Celem trenerów było pokazanie uczestnikom różnych rodzajów niepełnosprawności oraz trudności z nimi związanych.

Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się, na jakie problemy w komunikacji zbiorowej natrafiają osoby niewidome i niedowidzące, seniorzy, pasażerowie na wózkach, z wózkami czy osoby z epilepsją oraz innymi chorobami.

Podczas części praktycznej szkoleniowcy zademonstrowali kierowcom szereg rozwiązań ułatwiających pasażerom wygodne i bezpieczne korzystanie z komunikacji miejskiej.

Uczestnicy wcielali się w osoby niewidome i z zasłoniętymi oczami musieli trafić we wskazane miejsce oraz wejść do autobusu.

Inne zadanie polegało na pokonaniu na wózku inwalidzkim różnego rodzaju przeszkód imitujących zbyt wysokie krawężniki.

Kierowcy ćwiczyli także wprowadzanie pasażerów na różnego rodzaju wózkach do autobusu.

Ważnym elementem szkoleń było ćwiczenie sytuacji komunikacyjnych kierowca – pasażer z niepełnosprawnością / trudnością. Uczestnicy dowiadywali się, w jaki sposób komunikować się z pasażerami, by pomóc im jak najlepiej.

Szkolenia zakończyły się dyskusją nt. zaprezentowanych problemów i rozwiązań, a także wymianą doświadczeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń za aktywny udział oraz cenne spostrzeżenia.