Wstęp

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) z założenia i z nazwy miały być instrumentem finansującym inwestycję poprawiającą spójność infrastruktury pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. W opisie na Portalu Funduszy Europejskich możemy znaleźć słowo integracja i jego synonimy odmienione przez wszystkie przypadki. Postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska, jak ta integracja wygląda w warszawskim obszarze funkcjonalnym w kwestii infrastruktury rowerowej.

Teleporty

Józefów

W ramach projektu “Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, miasto Józefów wybudowało trasy rowerowe w ciągach: al. Nadwiślańskiej oraz ul. Sikorskiego aż do granicy z m. st. Warszawa.

Wydaje się, że naturalną koleją rzeczy jest kontynuacja tej trasy wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego i ul. Patriotów w Warszawie aż do infrastruktury rowerowej, która powstała wraz z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Niestety tak nie jest - w obu tych przypadkach powstały dziury w infrastrukturze o długości ok. 1,4 i 1,9 km, przez co podróżujący rowerami z Józefowa mogą być zaskoczeni brakiem takiego połączenia na terenie stolicy.

Konstancin-Jeziorna

Innym przykładem “współpracy” jednostek samorządu terytorialnego jest brak połączenia infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Drewny w Warszawie i Warszawskiej w Konstancinie-Jeziorna.

W 2019 r. m. st. Warszawa wybudowało ok. 600 m odcinek infrastruktury po wschodniej stronie ul. Drewny, gdzie kontynuacja trasy na terenie Konstancina była od lat… po stronie zachodniej. W efekcie powstał 100-metrowy teleport rowerowy.

W naszej ocenie należało kontynuować bardzo popularną trasę rowerową po wschodniej stronie ul. Drewny, zamiast starać się skierować ruch na praktycznie równoległą drogę rowerową wzdłuż ul. Przyczółkowej, która jest wątpliwej jakości. Niestety, takie rozwiązanie wiązałoby się ze sporymi kosztami związanymi z wykupem działek od prywatnych właścicieli, czego Warszawa nierzadko unika.

Raszyn

W ramach projektu “Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn”, samorząd ten wybudował m.in. drogę dla rowerów wzdłuż al. Krakowskiej do granicy Warszawy. Obecnie budowany jest 260-metrowy odcinek, łączący tę infrastrukturę z fragmentem powstałym przy okazji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Niestety, nawet po ukończeniu tej inwestycji, dalej będzie istniała ponad 2-kilometrowa luka w infrastrukturze rowerowej w al. Krakowskiej na terenie Warszawy.

Piastów

Dzielnicę Ursus z Piastowem łączy ulica Warszawska. Od wielu lat istnieje infrastruktura rowerowa po stronie Warszawy. W ostatnich latach, w ramach budowy trasy ekspresowej S2, wybudowano drogę rowerową wzdłuż tej arterii. Po stronie Piastowa powstały zaś trasy rowerowe finansowane z ZIT, a także przez inwestora centrum handlowego. Infrastrukturę w obu miastach rozdzielają braki na terenach zarządzanych przez GDDKiA i PKP. O ile GDDKiA wybudowała trasę rowerową wzdłuż ekspresówki, to w poprzek już tego nie zrobiła. Szansą na poprawę był projekt z budżetu obywatelskiego, który zakładał uzupełnienie brakującego odcinka w ulicy Warszawskiej. Niestety rządowa agencja nie zgodziła się na inwestycję na swoim terenie. Ze zintegrowania wyszła dezintegracja i to z gracją.

Ożarów Mazowiecki

Integracja nie zaszła także na ulicy Połczyńskiej. Swego czasu prowadziła tędy droga krajowa numer 2, łącząca wschód z zachodem kraju. Po wybudowaniu autostrady A2 i południowej obwodnicy Warszawy, ruch na starej dwójce znacząco zmalał. Nie na tyle jednak, żeby jazda rowerem stała się bezpieczna i komfortowa. Miasto Warszawa w ramach ZIT zbudowało 5,4 km wzdłuż ciągu dawnej drogi krajowej od ulicy Ordona do Gierdziejewskiego przy granicy miasta. Natomiast Ożarów Mazowiecki uznał, że priorytetowe jest przedłużenie istniejącej drogi rowerowej, ale nie do Warszawy, a w drugą stronę - do granicy miasta po stronie zachodniej

Marki i Ząbki

W 2018 roku wybudowany został 4-kilometrowy odcinek trasy rowerowej w ciągu ul. Radzymińskiej i Bystrej w Warszawie. Od strony południowej został on połączony z istniejącą już infrastrukturą rowerową wzdłuż ul. Radzymińskiej. Niestety, od strony północnej zabrakło ponadkilometrowego połączenia przez Ząbki z trasą rowerową powstałą w Markach.

Z kolei droga rowerowa wzdłuż ul. Bystrej w Warszawie wyznaczona została po stronie północnej, a jej istniejąca wcześniej kontynuacja wzdłuż ul. Batorego w Ząbkach znajduje się po stronie południowej. Nie został również wyznaczony przejazd rowerowy, ani przejście dla pieszych, a przekraczanie jezdni na jej zakręcie, do bezpiecznych nie należy.

Nieporęt

W ramach projektu “Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, gmina Nieporęt wybudowała i otworzyła w 2020 r. przyciągającą tłumy 8-kilometrowa trasę rowerową wysokiej jakości wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Niestety trasa urywa się niespodziewanie na rogatkach stolicy, gdzie kończy się asfalt i chodnik.

Piesi, rowerzyści muszą dalej poruszać się po nierównej i niekiedy błotnistej drodze. Użytkownicy urządzeń wspomagających ruch mają jeszcze gorzej.

Tym razem Warszawie zabrakło raptem 450 m do połączenia istniejącej infrastruktury z ul. Długorzeczną i Parkiem “Syrenki”. Co ciekawe, na oficjalnej mapie rowerowej m. st. Warszawy, brakujący, nieutwardzony odcinek trasy rowerowej jest oznakowany jako infrastruktura rowerowa kategorii "inne".

Można? Można!

Po latach perturbacji, na przełomie 2019/2020 r. Warszawie udało się otworzyć jeden z najdłuższych korytarzy rowerowych wzdłuż ul. Puławskiej, dochodzący aż do granic miasta i łączący się z istniejącą już drogą dla rowerów na terenie Piaseczna.

Powstała również infrastruktura po zachodniej stronie ul. Puławskiej, do której w przyszłości Piaseczno może dobudować swoją drogę rowerową. Szkoda, że takie rozwiązanie jest raczej wyjątkiem, a nie normą.

Podsumowanie

Spośród omawianych sytuacji, tylko w jednym przypadku powstało przyzwoite połączenie tras rowerowych między sąsiadującymi samorządami. W pozostałych przypadkach, jednostkom samorządu terytorialnego nie udało się utworzyć spójnych połączeń rowerowych.