Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104

2008.04.03: Głos w sprawie dojazdu do UKSW na terenie Lasu Bielańskiego

Jestem bardzo zaskoczony tym, co w tej sprawie obserwuję - nastąpiło przedziwne zantagonizowanie ludzi wokół pozornej różnicy interesów. Studenci uczelni stają po przeciwnej stronie barykady niż mieszkańcy i organizacje ekologiczne. A... »

2008.04.02: Rozprawka o rozprawie

Dochodzą do nas głosy wielu osób, które nie mogły wziąć udziału w rozprawie administracyjnej (tzw. otwartej dla społeczeństwa) 31 marca na UKSW. Publikujemy więc subiektywną relację z tego ważnego wydarzenia. Mimo dyskryminującej pozycji... »

2008.03.27: UKSW złamał prawo za publiczne pieniądze

Otrzymaliśmy opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z oceną koncertu na UKSW w maju 2007 r. w aspekcie ustawy o ochronie przyrody. Urząd Wojewódzki i Rada Ochrony Przyrody potwierdzają to, co nie mogło budzić wątpliwości zważywszy na... »

2008.03.25: Samorząd Studentów UKSW zaprasza na rozprawę

Ponieważ kierujemy się zasadą jawności i rzymskim audiatur et altera pars, publikujemy poniżej (w całości i bez zmian) kolejny apel samorządu studentów UKSW, podobny do zeszłorocznego , wraz z niezbędnym komentarzem. Dla równowagi cytujemy... »

2008.03.18: Rozprawa administracyjna - dla kogo otwarta?

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 11 marca 2008 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 32... »

2008.03.17: Porozumienie ramowe o współpracy UKSW i U.Dz.Bielany

Zawarte w dniu 17 marca 2008 r. pomiędzy UKSW w Warszawie reprezentowanym przez Ks. prof dr hab. Ryszarda Rumianka - Rektora UKSW i Urzędem Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy reprezentowanym przez Zbigniewa Dubiela - Burmistrza Dzielnicy... »

2008.03.07: W uzupełnieniu reportażu Droga na Uniwersytet w Radiu Kampus

W piątek 29 lutego Radio Kampus wyemitowało ciekawy reportaż Michała Płocińskiego pt. Droga na Uniwersytet o problemach komunikacyjnych UKSW. Autor potraktował temat bardzo rzetelnie i zadał sobie trud dotarcia do wielu osób i instytucji... »

2008.03.07: Rozprawa w siedzibie strony - jak najbardziej właściwa

Warszawa, 27.03.2008 r. Do: Zielone Mazowsze W sprawie wniosku o zmianę terminu i miejsca rozprawy administracyjnej , dotyczącej prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację... »

2008.03.03: Prośba o udostępnienie auli UKSW na rozprawę administracyjną

Warszawa, 3 marca 2008 r. Do: Pan Marek Lepa, Kanclerz UKSW Szanowny Panie, Od maja 2007 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację... »

2008.02.07: Jak zarząd dzielnicy Bielany chce chronić Las Bielański

Urząd Dzielnicy Bielany deklaruje, że uważa ochronię Lasu Bielańskiego za swoją istotną powinność, a dominująco współrządząca dzielnicą Platforma Obywatelska zawarła podobne obietnice w swoim programie ( PoObiecywać najłatwiej) Temat budzi... »

2008.01.28: Kolejne uwagi UKSW ws. połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany Znak: DA-081-1 08 Data: 28.01.08 Dotyczy: Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia... »

2008.01.24: Kanclerz UKSW żąda autobusu przez rezerwat Las Bielański

W cyklu "Uwagi do projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą" tym razem publikujemy głos drugiej strony - pismo kanclerza UKSW oraz nieco starszą, ale bardzo ciekawą wymianę pism między UKSW a ZTM i ZDM. Nie pozostawiają one żadnych... »

2008.01.15: UKSW prosi o pomoc marszałka sejmu

Warszawa, 15 stycznia 2008 r. Do: Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Od kilku lat Uczelnia nasza podejmuje wysiłki, by dostosować warunki lokalowe i ofertę dydaktyczną dla osób... »

2008.01.09: Odpowiedź projektantów na część uwag w/s połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

[z wytłuszczeniami od redakcji] Warszawa 13.12.2007 r. Do: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany dotyczy: Odniesienia się do uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji polegającej na budowie połączenia ul. Dewajtis z... »

2007.11.23: ZTM o komunikacji do UKSW

Warszawa, 23 listopada 2007 r. Do: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zarząd Samorządu Studentów W odpowiedzi na Państwa wystąpienie skierowane do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczące poprawy obsługi komunikacyjnej... »

2007.11.12: Złóż wniosek ws. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Jako mieszkanka Bielan stanowczo sprzeciwiam się planowanej wycince drzew w Rezerwacie Las Bielański i żądam zamknięcia zachodniego odcinka ul. Dewajtis dla wszelkiego ruchu zmotoryzowanego. Wycinka drzew przyczyni się do zubożenia... »

2007.09.14: Jak posłowie V kadencji pytali o Las Bielański

V kadencja Sejmu RP została skrócona i niebawem czekają nas nowe wybory. Publikujemy z tej okazji trzy wystąpienia poselskie dotyczące rezerwatu Las Bielański (w kolejności chronologicznej). Z satysfakcją odnotowujemy, że znaleźli się... »

2007.08.27: Praworządność i moralność na 102 (decybele)

18 maja br. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wystąpiło do Rektora UKSW w sprawie przestrzegania ustawy o ochronie przyrody podczas juwenaliów . Ksiądz rektor Rumianek nie uznał za stosowne udzielić Biuru odpowiedzi osobiście... »

2007.07.30: Ministerstwo Środowiska w sprawie hałaśliwego koncertu na UKSW

Zielone Mazowsze zwróciło się w czerwcu br. do Ministra Środowiska z prośbą o wydanie opinii (interpretacji) na temat przepisów ustawy o ochronie przyrody - Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: 20... »

2007.07.27: Nowe dokumenty w/s Lasu Bielańskiego

Udostępniamy kilka nowych, ciekawych dokumentów dotyczących Lasu Bielańskiego. Częściowo są to tylko zeskanowane kopie w formacie PDF. Czynimy starania by z nich uzyskać tekst. Dokumenty dotyczą znanej sprawy koncertu na UKSW oraz... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104 | Dodaj nowy