Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-73

2018.02.22: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. jakości powietrza w Polsce

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie C‑336/16 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 15 czerwca 2016 r... »

2017.09.04: Wygrana przed NSA ws. zabudowy klina napowietrzającego Warszawę

Na początku sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że ochrona jakości powietrza leży w interesie społecznym i należy umożliwić jego ochronę poprzez uczestnictwo organizacji społecznej w postępowaniu środowiskowym. NSA... »

2017.01.09: Krok ku kontroli emisji spalin

Wobec wysokiej zawartości wsadu dodatkowego w powietrzu, spieszymy donieść o odpowiedzi otrzymanej na nasze grudniowe wystąpienie w sprawie kontroli emisji spalin z pojazdów poruszających się po Warszawie . Być może takich kontroli będzie... »

2016.12.15: Emisja spalin (rzadko) kontrolowana

Jak często samochody poruszające się po naszych drogach są kontrolowane pod kątem emisji spalin? I czy mogłyby być kontrolowane nieco częściej? Przedstawiam informacje jaką uzyskałem od WRD na moje zapytanie o ilość kontroli pojazdów pod... »

2016.05.16: Szkolenia: Niska emisja: przyczyny-skutki-szanse

W ramach realizacji projektu Świadomi dla czystego powietrza, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęliśmy cykl szkoleń pt. Niska emisja: przyczyny-skutki-szanse dla mieszkańców... »

2016.02.27: Jak palić zdrowo (w piecu)

Ty również masz wpływ na jakość powietrza! Sprawdź, czy znasz te zasady: I. Rozpalaj w piecu od góry! Zmniejszysz zanieczyszczenia, zaoszczędzisz do 30% węgla! II. Dobieraj odpowiednie porcje dosypu. III. Im mniej węgla pali się naraz tym... »

2016.01.27: Mapa zanieczyszczeń powietrza polsko-czeskiego pogranicza

Zapraszamy do zapoznania się z mapą zanieczyszczeń powietrza pogranicza polsko-czeskiego. Mapa powstała, jako efekt inwentaryzacji jakości powietrza w województwach: opolskim, śląskim i dolnośląskim oraz czeskich krajach: libereckim... »

2016.01.21: Świadomi dla czystego powietrza

1 stycznia 2016 r. stowarzyszenie Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu Świadomi dla czystego powietrza... ...finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada organizację cyklu... »

2016.01.12: Sto dni duszności

Według danych monitoringowych z warszawskiej stacji komunikacyjnej, publikowanych na witrynie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, średnioroczne stężenie pyłów zawieszonych PM10 wyniosło 43,8 mikrograma/m3. Tym samym... »

2015.12.29: Drugie spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza

3-4 grudnia w Ostrawie odbyło się drugie (po sierpniowym ) spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza, zrealizowane w ramach projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza". W spotkaniu wzięli udział... »

2015.12.10: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie złej jakości powietrza

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o postawieniu Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego... »

2015.09.17: Spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza

17-18 sierpnia w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza. Było to pierwsze z dwóch polsko-czeskich spotkań realizowanych w ramach projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego... »

2015.09.15: Uwagi do stołecznego planu gospodarki niskoemisyjnej

Podrozdział nr 2.1 Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej, Strona nr 14 Wnosimy o dodanie do Celów strategicznych nr 1 - wsparcie administracyjne m.st. Warszawy, punktu 5. Zawiązanie współpracy ze światem nauki, organizacjami pozarządowymi... »

2015.07.06: Ekologicznie czyste autobusy miejskie - przewodnik

Mamy przyjemność udostępnić Państwu przewodnik pt. Ekologicznie czyste autobusy w miejskim publicznym transporcie zbiorowym - przewodnik dla organizatorów transportu i przewoźników, który w prosty i przystępny sposób wyjaśnia zależności... »

2015.07.04: Aktywni dla czystego powietrza

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie ,,Aktywni dla czystego powietrza", którego organizatorem jest Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i Ministerstwo Środowiska. Przedsięwzięcie skierowane jest do samorządów, firm i... »

2015.06.20: Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza

Z początkiem czerwca Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza". Przedmiotem projektu jest współpraca polsko-czeska w zakresie poprawy jakości powietrza. Realizacja projektu... »

2015.04.07: Uwagi do Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Jeszcze tylko do jutra można składać uwagi do projektu Krajowego programu ochrony powietrza, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z opinią Zielonego Mazowsza, jak też wykorzystania jej we... »

2015.03.12: Limity zanieczyszczeń powietrza na rok 2015 wyczerpane

10 marca na stacji komunikacyjnej zlokalizowanej w al. Niepodległości w Warszawie zarejestrowano średniodobową wartość pyłowego zanieczyszczenia powietrza na poziomie 156 µg/m3. Dopuszczalna dobowa norma zanieczyszczeń w tym dniu... »

2015.03.04: Projekt zmian prawnych związanych z poprawą jakości powietrza

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze realizuje projekt Klimat bez sadzy, którego głównym celem jest wdrożenie zmian prawnych, dającym władzom samorządowym narzędzia do walki o czyste powietrze. Po czterech latach kampanii możemy mówić o małym... »

2014.11.05: Prezydenci, do debaty! Warszawa wybiera

Ostatnia prosta kampanii wyborczej. Walka na programy, hasła, pomysły i osobowości. Jedenastu kandydatów, jedna Warszawa i jeden cel – zdobyć jak najlepszy wynik! Starcie ostateczne – 16 listopada. Próba generalna – 6... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-73 | Dodaj nowy